Педагогічні читання "Інтегрований підхід до навчання у початковій школі. Його педагогічна цінність."

Середа, 25 жовтня 2017, 12:51

Новини - Новини

Сучасний період розвитку суспільства, оновлення всіх сфер його соціального і духовного життя потребує якісно нового рівня освіти, який відповідав би міжнародним стандартам. Розвиток науки і техніки сприяє появі нових форм навчальної комунікації, новітніх методів розв'язання освітніх завдань. Водночас відбувається еволюція змісту, форм і методів навчання, яка спонукає до розробок і впровадження нових освітніх технологій.

2017-2018 навчальний рік вирізняється напруженим пошуком актуального і своєчасного реагування на виклики часу. А викликом сьогодення є початок пілотування ідеї Нової української школи, упровадження нового інтегрованого змісту початкового навчання, накопичення досвіду роботи з першокласниками, участь у регіональному експерименті "Розроблення та впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації Державного стандарту початкової загальної середньої освіти" та подальше поетапне впровадження нового Державного стандарту початкової освіти.

 

 

Звісно, нові стандарти – це і нові проблеми, які треба розв'язувати. Пошуки шляхів удосконалення системи освіти в початковій школі привели до відродження такого методичного явища як інтеграція навчання, яке поступово переходить сьогодні з дискусії в практику.

Актуальність інтегрованого навчання полягає в тому, що воно є оптимальним для сучасного етапу розвитку національної школи, адже на даному етапі є ускладнення змісту освіти, зростання обсягу необхідної інформації та зменшення часу, відведеного для її засвоєння. В Україні принцип інтеграції проголошений основним принципом реформування освіти поряд з принципами гуманізації та демократизації.

Цим проблемам були присвячені педагогічні читання на тему "Інтегрований підхід до навчання у початковій школі. Його педагогічна цінність.", які, відповідно до плану роботи міського методичного кабінету, відбулися 25 жовтня 2017 року на базі Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1. Учасниками заходу були вчителі початкових класів, заступники директорів шкіл, представники міського методичного кабінету.

Виступи вчителів: Гуріної Г.С. (ЗОШ №8), Джури Л.І. (ЗОШ №10), Кузьменко Л.Г. (ЗОШ №4), Стовповської О.М. (НВК №9), Устименко Л.І. (ЗОШ №7), Шеремет Т.В. (спеціалізована школа №6) відзначалися високим методичним рівнем підготовки, актуальністю, науковістю.

Педагоги розкрили особливості та можливості, види та структуру інтегрованого уроку, пригадали методику їх проведення, навели приклади можливої інтеграції у початковій школі, презентували власні напрацювання.

Змістовні та цілеспрямовані інтегровані уроки вносять новизну та оригінальність у звичайну структуру шкільної освіти, сприяють формуванню цілісної картини світу, розгляду предмета з кількох сторін, дозволяють систематизувати знання, створюють умови для реалізації особистісно орієнтованого та розвивального навчання молодших школярів.

Всі присутні були переконані, що ідеї інтегрованого навчання сьогодні надзвичайно актуальні, оскільки сприяють успішній реалізації нових освітніх завдань: дають можливість учителеві разом із учнями опанувати значний за обсягом навчальний матеріал, досягнути міцних, усвідомлених міжпредметних зв'язків, уникнути дублювання у висвітленні низки питань.

Методист ММК  Кравцова Л.О.