Про підсумки атестаційної експертизи Лубенського дошкільного навчального закладу № 1 «Дзвіночок»

Новини - Новини

Відповідно до плану роботи управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради, графіка атестації закладів міста на 2016-2017 навчальний рік, з метою забезпечення контролю за діяльністю дошкільних навчальних закладів у березні-квітні 2017 року проведена державна атестація Лубенського дошкільного навчального закладу № 1 «Дзвіночок» (21.03. – 10.04.2017).


На підставі даних, отриманих в ході атестаційної експертизи, в результаті вивчення аналітичних матеріалів щодо різних напрямків діяльності закладу, представлених у презентації керівника, завідувача Клипаченко Ольги Миколаївни, проаналізувавши відповідність документації закладу вимогам законодавства, загальний стан території та будівель закладу, створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу, організацію розвивального навчально-виховного середовища, харчування дітей та дієвість внутрішнього моніторингу розвитку вихованців, організацію роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників, роль навчального закладу у житті територіальної громади, атестаційною комісією зроблено висновок, що Лубенський дошкільний навчальний заклад № 1 «Дзвіночок» забезпечує реалізацію державної політики в галузі дошкільної освіти. Діяльність ДНЗ здійснюється в межах, передбачених Положенням про дошкільний навчальний заклад України та власним Статутом, із дотриманням вимог нормативно - правових документів. Зміст освітньої роботи з дітьми дошкільного віку відповідає основним вимогам та концептуальним засадам Базового компонента дошкільної освіти України, що забезпечує достатній рівень збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей. Заслуговує на увагу проведення розваг, які знайомлять дітей з українською народною культурою, традиціями й обрядами.

Згідно з наказом управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради № 165 від 25 квітня 2017 року за рішенням атестаційної експертної комісії Лубенський ДНЗ № 1 «Дзвіночок» визнаний атестованим.

Головний спеціаліст Олена Чижова