Про підсумки атестаційної експертизи Лубенського дошкільного навчального закладу № 12 «Червона шапочка»

Відповідно до плану роботи управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради, графіка атестації закладів міста на 2015-2016 навчальний рік, з метою забезпечення контролю за діяльністю дошкільних навчальних закладів у березні-квітні 2016 року проведена державна атестація Лубенського дошкільного навчального закладу № 12 «Червона шапочка» (21.03. – 07.04.2016).


На підставі даних, отриманих в ході атестаційної експертизи, в результаті вивчення аналітичних матеріалів щодо різних напрямків діяльності закладу, представлених у презентації керівника, завідуючої Бородай Людмили Петрівни, проаналізувавши ведення ділової документації, якість та результативність керівництва та контролю в дошкільному навчальному закладі, атестаційною комісією зроблено висновок, що Лубенський дошкільний навчальний заклад № 12 «Червона шапочка» забезпечує реалізацію державної політики в галузі дошкільної освіти. Діяльність ДНЗ здійснюється в межах, передбачених Положенням про дошкільний навчальний заклад України та власним Статутом, із дотриманням вимог нормативно - правових документів. Зміст освітньої роботи з дітьми дошкільного віку відповідає основним вимогам та концептуальним засадам Базового компонента дошкільної освіти України, що забезпечує достатній та високий рівень збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей.

Згідно з наказом управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради № 174 від 22 квітня 2016 року за рішенням атестаційної експертної комісії Лубенський ДНЗ № 12 «Червона шапочка» визнаний атестованим.

Головний спеціаліст управління освіти

Чижова О.Ю.