Наказ про підсумки огляду-конкурсу на кращу організацію правоосвітньої та правовиховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах міста 2015 рік

Накази управління освіти - Накази управління освіти

Л У Б Е Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А

П О Л Т А В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ

09 квітня 2015 м. Лубни № 160

Про підсумки ІІ етапу

огляду-конкурсу на кращу

організацію правоосвітньої

та правовиховної роботи у

загальноосвітніх навчальних закладах

На виконання обласної Комплексної програми профілактики правопорушень на 2011-2015 роки, відповідно до Положення про обласний огляд-конкурс на кращу організацію правоосвітньої та правовиховної роботи у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах Полтавської області, затвердженого наказом Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 06.11.2012р.470 і зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Полтавській області 15.11.2012р.117/1926, та з метою пошуку і впровадження оптимальних форм роботи щодо попередження правопорушень і злочинів протягом лютого-квітня 2015 року в загальноосвітніх навчальних закладах міста проведено І етап огляду-конкурсу.

В огляді-конкурсі взяли участь учнівські та педагогічні колективи шкіл міста (ЗНЗ1,2,3,4,7,8,10, спеціалізованої школи6 та НВК9).

Конкурсна комісія відзначає, що педагогічні колективи приділяють велику увагу правовиховному вихованню учнів, формуванню поваги до законів і дотримання їх вимог, відповідальності перед законом за свої вчинки, організацію змістовного дозвілля учнівської молоді, проведенню просвітницької роботи серед батьків щодо виховання їх дітей. Учасниками міського огляду - конкурсу розроблено власну систему правовиховної роботи, визначено мету діяльності навчального закладу у даному напрямку і завдання по досягненню цієї мети.

Найбільш змістовною, науково обґрунтованою є система роботи з правової освіти та виховання учнів Лубенської спеціалізованої школи6 (директор Кочергіна С.О.). Варто відмітити, що правовиховна робота в школі здійснюється поетапно, система роботи має цілісний характер, впроваджуються нові форми і методи роботи з профілактики правопорушень та злочинності.Одним із кращих зразків пропагування правоосвітницької роботи з учнівською молоддю є виготовлений календар- звіт12 місяців на варті прав дитини, методичний посібник В.О.Зеленько “Формування системи правових знань учнів молодшого шкільного віку”, відеоматеріали “Хто попереджений — той збережений”, “Життя не відмотаєш назад” та ролик соціальної реклами “Подаруй світло”. На належному рівні налагоджена робота соціально-психологічної служби навчального закладу з питання профілактики правопорушень та злочинності серед учнів.

Нестандартний, творчий підхід до оформлення конкурсних матеріалів вирізняє роботи педагогічних колективів ЗНЗ1 (директор Тютюнник Л.С.) та ЗНЗ2 (директор Демянець В.М.). Різноманітні схеми, багаті фотоматеріали  всебічно відображають просвітницьку роботу з учнівською молоддю та батьками, співпрацю з працівниками правоохоронних органів, Лубенським центром соціальних служб для сімї, дітей та молоді.

Заслуговує на увагу впровадження передових систем та технологій в організацію правової освіти та виховання в загальноосвітньому навчальному закладі 1-111 ступенів №4 (директор Коробицька С.Е.)

У поданих на огляд-конкурс матеріалах ЗНЗ №3(директор Сасько Т.В.), ЗОШ №7 (директор Гринь І.М.), ЗОШ №8 (директор Парахнич В.М.), ЗОШ №10 (в.о.директора Теремецька О.І.), НВК №9 (директор Кива М.М.) чітко визначена мета та структура правовиховної роботи, спостерігається систематичність та послідовність здійснення профілактичної роботи.

Виходячи з вищезазначеного,

Н А К А З У Ю:

1. На  підставі  рішення  журі  переможцями  огляду-конкурсу    вважати  :

I місце - педагогічний  колектив  спеціалізованої школи №6 (директор школи Кочергіна С.О., заступник директора з виховної роботи Нікул Ю.В.);

II місце - педагогічний колектив ЗОШ №1  (директор школи Тютюнник Л.С., соціальний педагог Даценко В.С.);

II місце -  колектив ЗОШ №2 (директор Дем'янець В.М., заступник директора з виховної роботи Огарьова Л.М.);

III місце -  педагогічний колектив ЗОШ №4 (директор Коробицька С.Е., заступник з виховної роботи Тягній Л.В.);

2.   Переможців міського огляду-конкурсу нагородити грамотами управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради.

3.  Висновки про переможця огляду-конкурсу разом з друкованим описом організації правової освіти надіслати в Департамент освіти і науки для участі в II етапі обласного конкурсу.

4.   Директорам ЗНЗ:

ñ Оголосити подяку педагогічним колективам (ЗНЗ1,2,3,4,7,8,10, спеціалізованої школи6 та НВК9), які взяли участь в огляді-конкурсі.

ñ До 29.05.2015р. спланувати роботу закладу на канікулярний період, передбачити залучення всіх учнів, схильних до правопорушень, до різних видів організованого оздоровлення.

ñ До 01.09.2015 року проаналізувати стан роботи педагогічних колективів щодо правової освіти та виховання учнів, просвітницької роботи серед батьків.

5.   Заступникам директорів з виховної роботи, класним керівникам, класоводам активізувати роботу по попередженню правопорушень у школах.

6.  Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідуючу методичним кабінетом Січкар Н.А.

Начальник управління освіти М.В.Костенко

Вик. Івасечко Н.І.

 

0509165247