Про підсумки міського конкурсу Всеукраїнської історико-географічної експедиції "Історія міст і сіл України"

Накази управління освіти - Накази управління освіти

Л У Б Е Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А

П О Л Т А В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ

20 лютого  2015 року                                    м. Лубни 86

Про підсумки міського конкурсу

Всеукраїнської історико-географічної

експедиції "Історія міст і сіл України"

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 24.03.2006  №1/9-177 у квітні 2006 року розпочалася Всеукраїнська історико-географічна експедиція "Історія міст і сіл України", у рамках якої постійно працюють пошукові загони учнів шкіл міста. Краєзнавча робота пошуковців спрямована на дослідження духовної і матеріальної культури рідного краю, про що свідчать результати міського конкурсу.

Новизною пошуку, глибиною досліджень, що сприяє духовному збагаченню особистості, відзначається робота "Будинок Каневського. Історія сім'ї" пошукової групи "Ніка" загальноосвітньої школи №1 (керівник Антоненко Н.Г.) – на прикладі сім'ї Каневських учні висвітлили тяжкі випробування єврейського населення в період Другої світової війни і Голокосту, прослідкували зв'язок поколінь, показали велике значення  людської пам'яті для встановлення історичної правди.

Пошуковий загін "Джерело" спеціалізованої школи №6 (керівники Кіріяк Л.М., Кравчук В.І.) має плідні напрацювання, пов'язані з історією міста Лубен, вивченням його архітектурних споруд, вулиць. Темою цьогорічного дослідження стало вивчення і зібрання перлин усної народної творчості Лубенського краю, аналіз їх  тематичного багатства, опрацювання і систематизація матеріалів відомого мовознавця Охріменка П.П., що стосуються легенд, пов'язаних із останньою битвою Северина Наливайка.

Робота  пошукового   загону "Барвінок" загальноосвітньої школи №4 (керівники Гак Т.І., Головко С.Б.) за напрямом "Народні промисли як форма поєднання матеріальної культури, вжиткового мистецтва і виробництва" присвячена висвітленню історії виникнення й розвитку художнього плетіння в Україні та рогозоплетіння на Полтавщині. Цікавою є розповідь учнів про майстра рогозоплетіння із Городища Даниленка П.І., його ремесло, участь у виставках, ярмарках, фестивалях декоративно-прикладного мистецтва.

Працюючи в рамках Всеукраїнської експедиції "Історія міст і сіл України", учні не припиняють роботу з вивчення життєвого шляху відомих людей, чиї долі пов'язані з Лубнами. Учасники пошукового загону "Оберіг" загальноосвітньої школи №1 (керівники Бугаєць І.С., Маринич С.К.) у своїй роботі "Окрилений Україною" здійснили послідовне вивчення життєвого шляху Володимира Леонтовича як мецената й благодійника Полтавщини, проаналізували його громадську й культурну діяльність на теренах Лубенщини і всієї України. Учні пошукової групи "Сяйво" загальноосвітньої школи №4 (керівники Романова В.М., Лябах Н.В.) всебічно дослідили життєвий і творчий шлях Шолом Алейхема. Матеріали зібрані учнями в результаті активної копіткої краєзнавчої роботи з архівними матеріалами, періодичними виданнями, зустрічей з головою Лубенської єврейської громади "Хесед-Шофар" Хєнкіним Г.М.

Цікаво працювала пошукова група "Відродження" загальноосвітньої школи №8 (керівник Шурміна І.А.). Свою роботу учні присвятили дослідженням із історії заснування пожежної частини в місті Лубнах, висвітленню професійної підготовки та практичної діяльності вогнеборців.

Матеріали про заснування та розвиток  села Жовтневе, людей, які брали активну участь у житті цього населеного пункту в різні періоди історичного розвитку зібрали пошуковці загону "Калина" загальноосвітньої школи №1 (керівник Шип Т.Ю.).

Об'ємний матеріал Спасо-Преображенський-Мгарський монастир від його заснування і до сьогодення подали учні пошукової групи "Юні лубенці" загальноосвітньої школи №10 (керівник Омельченко В.В.), але хід учнівських пошуків у роботі не відслідковується.

Учасники пошукового загону "Олімп" загальноосвітньої школи №7 (керівники Лобода Т.І., Черевко Н.В.) розробили журнал подорожі одного дня з метою створення екскурсійного маршруту "Церкви та Лубенщина: єдина історія". Учні зібрали і систематизували матеріали відповідно до зупинок маршруту, провівши копітку пошукову роботу (опрацювання архівних матеріалів, періодичної преси, історичних документів, зустрічі зі служителями церков).

За висновками журі  переможцями міського конкурсу Всеукраїнської історико-географічної експедиції "Історія міст і сіл України" визнано матеріали таких пошукових груп:

за напрямом нарисів-описів:

- "Ніка" ЗОШ №1 (керівник Антоненко Н.Г.);

- "Оберіг" ЗОШ №1 (керівники Бугаєць І.С., Маринич С.К.);

- "Барвінок" ЗОШ №4 (керівники Гак Т.І., Головко С.Б.);

- "Сяйво" ЗОШ №4 (керівники Романова В.М., Лябах Н.В.);

- "Джерело" спеціалізованої школи №6 (керівники Кіріяк Л.М., Кравчук В.І.);

- "Відродження" ЗОШ №8 (керівник Шурміна І.А.).

за напрямом туристсько-краєзнавчих екскурсійних маршрутів:

- "Олімп" ЗОШ №7 (керівники Лобода Т.І., Черевко Н.В.).

Виходячи з вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:

1. Направити роботи переможців міського етапу Всеукраїнської історико-географічної експедиції "Історія міст і сіл України" для участі в обласному конкурсі.

2. Оголосити подяку керівникам пошукових груп за високий рівень організації краєзнавчої роботи з учнями в рамках Всеукраїнської історико-географічної експедиції "Історія міст і сіл України": Антоненко Н.Г., Бугаєць І.С., Маринич С.К. (№1), Гак Т.І., Головко С.Б., Романовій В.М., Лябах Н.В. (№4), Кіріяк Л.М., Кравчук В.І. (№6), Лободі Т.І., Черевко Н.В. (№7), Шурміній І.А. (№8).

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідуючу міським методичним кабінетом Січкар Н.А.

 

Начальник управління освіти                                                                               М.В.Костенко