Наказ про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами

Накази управління освіти - Накази управління освіти

 

 

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ


виконавчого комітету Лубенської міської ради

НАКАЗ

 

11.09.2012р. №288

 

Про організацію методичної роботи

з педагогічними кадрами в

навчальних закладах міста

у 2012 – 2013 навчальному році

На виконання Конституції України, Державної національної програми "Освіта" ("Україна ХХІ століття"), Концепції розвитку загальної середньої освіти, програми "Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України", Комплексної програми розвитку освітньої галузі Полтавської області на 2011 – 2015 роки

НАКАЗУЮ:

1. Міському методичному кабінету, директорам шкіл та позашкільних навчальних закладів, завідуючим дошкільними навчальними закладами:

1.1. Здійснити необхідні заходи щодо систематизації, узагальнення та вдосконалення підходів до реалізації змісту загальної середньої освіти, виходячи з сучасних законодавчих та концептуальних засад, заходів МОНмолоді та спорту і АПН України.

1.2. Спрямовувати діяльність на забезпечення науково-методичного супроводу впровадження нового Державного стандарту початкової освіти.

1.3. Здійснювати науково-методичний та психолого-педагогічний супровід виявлення, відбору та підтримки обдарованої учнівської молоді. З метою якісної підготовки школярів міста до учнівських олімпіад впродовж навчального року забезпечити навчання на базі навчально-оздоровчого комплексу "Ерудит" при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А.С.Макаренка.

1.4. Удосконалювати зміст науково-методичної роботи, забезпечувати її національну спрямованість відповідно до економічних, політичних, соціокультурних умов розбудови й оновлення української загальноосвітньої школи. Сприяти інтеграції всіх ланок (дошкільної, середньої, позашкільної освіти) з метою створення єдиного освітнього простору.

1.5. Вважати пріоритетним впровадження інноваційних технологій у навчальній діяльності з використанням Інтернет-простору. Сприяти підключенню до глобальної комп'ютерної мережі Інтернет за сучасними швидкісними каналами зв'язку, наданню доступу учасникам навчально-виховного процесу до вітчизняних і світових інформаційних ресурсів.

1.6. Забезпечити оновлення змісту, форм, методів і засобів навчання, виховання й розвитку дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти (Державний стандарт) та чинних програм розвитку дитини, зокрема програм "Я у Світі", "Впевнений Старт".

1.7. Створювати умови для зростання рівня педагогічної майстерності працівників, розвитку їх творчого потенціалу, участі в інноваційних проектах. Організовувати дослідницьку роботу зі створення авторських програм, навчально-методичних посібників. Популяризувати досвід роботи педпрацівників у методичних виданнях.

1.8. В умовах реалізації Програми "Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України" здійснювати інформаційне та методичне забезпечення виховного процесу з метою впровадження нових технологій, форм і методів виховання дітей, розповсюдження перспективного педагогічного досвіду.

1.9. Здійснювати інформаційно-методичне забезпечення профільного навчання у старшій школі та науково-методичне забезпечення підготовки вчителів до роботи в умовах профільної школи.

1.10. Активізувати процес реалізації корекційно-розвивальної складової особистісно орієнтованого навчального плану в умовах інклюзивної освіти.

1.11. Активізувати роботу з питань взаємодії сім'ї, освітніх установ, місцевої громади, бізнесових структур з метою координації зусиль з виховання здорової, всебічно розвиненої особистості з чіткою системою життєвих цінностей, здатної реалізувати себе і відродити у майбутніх поколіннях духовний і фізичний потенціал нації.

1.12. Урізноманітнити напрямки діяльності позашкільних навчальних закладів, працювати над удосконаленням форм, методів і засобів навчання та виховання в них.

1.13. Спрямувати роботу міських і шкільних методичних об'єднань на підвищення якості навченості учнів шляхом аналізу даних моніторингових досліджень та розробки на їх основі методичних рекомендацій.

1.14. Сприяти розширенню участі навчальних закладів, педагогів, учнів у різних проектах та програмах міжнародних організацій та співтовариств.

1.15. Забезпечити належну підготовку учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з використанням тестів у навчальному процесі.

1.16. Забезпечити дієвий контроль за дотриманням законодавства, спрямованого на профілактику правопорушень та бездоглядності серед учнів, які виховуються у неблагополучних сім'ях. Вживати заходів щодо посилення профілактичної роботи з неповнолітніми, схильними до скоєння злочинів.

1.17. Забезпечити організацію роботи щодо формування здорового способу життя як складової виховання, збереження і зміцнення здоров'я дітей і молоді, забезпечення збалансованого харчування, диспансеризації.

1.18. Запровадити "години психолога" та активізувати роботу факультативів психологічного спрямування у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів.

1.19. Забезпечити участь працівників психологічної служби у питанні залучення дітей з особливими освітніми потребами до ДНЗ та ЗНЗ.

1.20. Продовжити практику впровадження превентивних заходів щодо різних форм узалежнень, соціально небезпечних ігор, фізичного насилля та агресивної поведінки в соціальних мережах.

2. Міському методичному кабінету організувати роботу міських методичних об'єднань учителів, вихователів з періодичністю занять 3 рази в рік (серпень, січень, березень) і призначити їх керівників:

учителів 1 класів - керівник Жуль О.П., №1

учителів 2 класів - керівник Погрібна А.М., №2

учителів 3 класів - керівник Крутій Т.І., №10

учителів 4 класів - керівник Масько Л.Т., №1

вихователів ГПД - керівник Целік А.Г., №1

учителів української мови

та літератури - керівник Огарьова Л.М, №10

учителів російської мови

та світової літератури - керівник Ясько А.М., №6

учителів математики - керівник Компанієць В.П., №7

учителів фізики - керівник Силаєва М.Д., №2

учителів хімії - керівник Шевченко Л.П., №6

учителів біології - керівник Давиденко Т.Ф., №6

учителів географії - керівник Соколовська О.П., №6

учителів трудового навчання - керівник Джежеря В.Б., №10

учителів трудового навчання - керівник Тягній Л.В., №4

учителів музики - керівник Гетьман О.Б., №6

учителів англійської мови - керівник Дем'янченко Л.В., №6

учителів історії - керівник Сафронова І.О., №8

учителів фізкультури - керівник Гайдук О.М., №2

учителів образотворчого

мистецтва та художньої культури - керівник Андрієвська Л.М., №6

бібліотекарів - керівник Гамалій Н.О., №8

практичних психологів - керівник Полигач М.О., №1

соціальних педагогів - керівник Сергієнко Т.Г., №7

керівників курсу ЗВ - керівник Рабовлюк В.Г., №4

учителів курсу основ інформатики та

обчислювальної техніки - керівник Ященко Т.Л., №4

учителів етики - керівник Теремецька О.І., №10

учителів курсу основ здоров'я - керівник Притула В.В., №4

вихователів старших підготовчих груп - керівник Макаренко С.М. (ДНЗ №9)

вихователів середніх груп - керівник Горбуленко Л.В. (ДНЗ №17)

вихователів молодших груп - керівник Семенець Т.В. (ДНЗ №8)

вихователів груп раннього віку - керівник Рибка С.М. (ДНЗ №5)

музичних керівників - керівник Карпенко Л.В. (ДНЗ №12)

3. Створити шкільні методичні об'єднання вчителів, спланувати їх роботу згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

4. Організувати роботу семінарів-практикумів при міському методичному кабінеті з періодичністю занять 2 рази в рік (серпень, березень):

класних керівників Коробицька С.Е., ЗНЗ №4

педагогів-організаторів Комарова М.Ф. ЗНЗ №1

5. Організувати роботу постійно діючих семінарів-практикумів при міському методичному кабінеті з періодичністю занять 3 рази в рік:

директорів шкіл та їх резерву Костенко М.В.

заступників директорів шкіл

з навчально-виховної та

виховної роботи Січкар Н.А.

завідуючих та методистів

дошкільних навчальних закладів Царинна Л.І., ДНЗ №5

6. Затвердити опорні школи та дитячі садки:

ЗНЗ №1 Пошуково-дослідницька робота з вивчення літературної спадщини та історичних пам'яток рідного краю.

(Директор Тютюнник Л.С.)

ЗНЗ №2 Організація фізичного виховання та спортивно-масової роботи.

(Директор Дем'янець В.М.)

ЗНЗ №4 Удосконалення пошуково-дослідницьких методів, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дітей на основі роботи з фондами літературних музеїв ім. В.Малика і О.Донченка.

(Директор Коробицька С.Е.)

Спецшкола №6 Інформаційно-комунікаційні технології в інноваційній діяльності шкільного ресурсного інформаційно-методичного центру.

(Директор Кочергіна С.О.)

ЗНЗ №7 Організація роботи дружин юних пожежників та інспекторів руху.

(Директор Гринь І.М.)

ЗНЗ №8 Спільна робота школи, сім'ї та громадськості по організації роботи з неблагополучними сім'ями та попередженню правопорушень серед учнівської молоді в мікрорайоні школи.

(Директор Парахнич В.М.)

ЗНЗ №10 Профілізація старшої школи.

(Директор Сасько Т.В.)

ДНЗ №17 Розвиток художньо-естетичного потенціалу дошкільників. (Завідуюча Карпець В.А.)

ДНЗ №9,

ДНЗ №12 Базові ДНЗ по впровадженню програми розвитку старших дошкільників "Впевнений Старт"

(Завідуючі Коряк К.М., Бородай Л.П.)

7. Затвердити школи передового досвіду та призначити їх керівників:

Фізичний розвиток дітей дошкільного віку.

Дослідницька лабораторія "Пізнайко" – пізнавальний розвиток дошкільників.

Коряк К.М., ДНЗ №9

Корекційно-оздоровчий мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку.

Кулій Л.П., ДНЗ №10

Школа сприяння здоров'ю.

Бородай Л.П., ДНЗ №12

Театралізована діяльність дошкільників.

Царинна Л.І., ДНЗ №5

Інноваційні форми просвітницької роботи з батьками.

Карпець В.А., ДНЗ №17

8. Продовжити роботу творчої групи педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів (керівник Черевко К.Г., ДНЗ №10) і творчої групи учителів української мови та літератури з проблеми впровадження в практику роботи особистісно зорієнтованого навчання учнів.

9. Керівникам методичних об'єднань, опорних шкіл, шкіл передового досвіду, творчих груп спланувати роботу до 17.10.2012р. Відповідальність покласти на завідуючу ММК Січкар Н.А., директорів шкіл та завідуючих дошкільними навчальними закладами.

10. Продовжити роботу ради методичного кабінету в складі:

Січкар Н.А. завідуюча ММК, голова ради

Данильченко Н.Д. методист

Кравцова Л.О. методист

Брекало Н.М. методист

Карпець В.А. завідуюча ДНЗ №17

Сасько Т.В. директор ЗНЗ №10

Куксань О.М. заступник директора з навчально-виховної роботи ЗНЗ №8

Маринич С.К. учитель-методист української мови та літератури ЗНЗ №1

11. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідуючу міським методичним кабінетом Січкар Н.А.

Начальник управління освіти                                                                                                          М.В.Костенко