РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ ДНЗ №17

Державні закупівлі - Річний план

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

закупівель   на _2014_ рік

Лубенський дошкільний навчальний заклад „Золотий ключик”, 25165914

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет
закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

2271

Місцевий бюджет

Закупівля в одного учасника

Лютий 2014

Очікувана вартість

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  «_11__»лютого 2014 року N __1 __.

Голова комітету з конкурсних торгів

__Карпець В. А.  ___
(прізвище, ініціали)

_______________
(підпис) М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів

__Лохвицька І. С.___
(прізвище, ініціали)

_______________
(підпис)