Наказ МОН №489 від 22.08.2005р.

Міський методичний кабінет - Психолого-медико-педагогічна консультація

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 489 від 22 серпня 2005 року

Про внесення змін до наказів МОН
від 03.11.2004 р. № 849 "Про затвердження
Типових навчальних планів загальноосвітніх
навчальних закладів для дітей, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(початкова школа)", від 02.11.2004 року № 842

На виконання Закону України "Про загальну середню освіту", Указу Президента України "Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями", постанов Кабінету Міністрів України "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру та 12-річний термін навчання" № 1717 від 16.11.2000 р. та "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку" № 848 від 05.07.2004 р. наказую:

1. Внести зміни до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа) (додатки № 8, 12), до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів (II і III ступенів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на 2005/2006 навчальний рік (додатки № 1, 2, 5, 6, 11, 12, 21).

2. Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, опублікувати в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України", газеті "Освіта України", розмістити на сайті Міністерства.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Огнев'юка В.О.

Міністр С.М. Ніколаєнко

ТИПОВІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)

Додаток 8
до наказу Міністерства освіти і науки України
03.11.2004 № 849

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
початкової школи для дітей з тяжкими порушеннями мовлення з навчанням мовами національних меншин

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Підг.

1

2

3

4

Мови і література

Мова навчання

7

7

7

7

7

Українська мова

1

2

2

2

2

Математика

Математика

3

4

4

5

5

Людина і світ

Я і Україна

2

1

2

2

2

Мистецтво

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

Музика

1

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

2

2

1

2

2

Здоров'я і фізична культура

Фізична культура

2

2

2

2

2

Основи здоров'я

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Разом

19,5

20,5

20,5

22,5

22,5

Корекційно- розвиткові заняття

Лікувальна фізкультура

2

2

1

1

1

Розвиток мовлення

6

6

6

6

6

Логоритміка

1

1

1

1

1

Розвиток зв'язного мовлення

1

1

2

2

2

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття

1,5

0,5

0,5

1,5

1,5

Граничнодопустиме тижневе навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

20

20

20

22,5

22,5

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

31

31

31

34

34

Додаток 12
до наказу Міністерства освіти і науки України
03.11.2004 № 849

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
початкової школи для глухих дітей з навчанням українською мовою

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Підг.

1

2

3

4

Мова і література

Українська мова

8

9

9

9

9

Математика

Математика

4,5

4

4

4

4

Людина і світ

Я і Україна

1

1

1

2

2

Мистецтво

Образотворче мистецтво

-

1

1

1

1

Технології

Предметно-практичне навчання

3

3

3

3

3

Здоров'я і фізична культура

Фізична культура

2

2

2

2

2

Основи здоров'я

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Разом

19

20,5

20,5

21,5

21,5

Корекційно- розвиткові заняття

Розвиток слухо- зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови

12

12

12

12

12

Ритміка

2

2

2

2

2

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором індивідуальні та групові заняття

2

0,5

0,5

2,5

2,5

Граничнодопустиме тижневе навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

20

20

20

22,5

22,5

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

35

35

35

38

38

ТИПОВІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
загальноосвітніх навчальних закладів (II і III ступенів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на 2005/2006 навчальний рік

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки України
02.11.2004 № 842

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
загальноосвітніх навчальних закладів (II ступінь) для дітей сліпих та зі зниженим зором з навчанням українською мовою

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

10

Українська мова

4

4

4

4

4

4

Українська література

4

3

3

3

3

3

Зарубіжна література

1

1

1

1

1

1

Іноземна мова

3

3

3

2

2

2

Математика, інформатика

5

4

4

5

5

5

Історія України

1

1

1

1

1

1

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

1

Правознавство

-

-

-

-

1

1

Географія

-

2

2

2

2

2

Природознавство

1

1

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

2

Фізика

-

-

1

2

2

3

Хімія

-

-

1

2

2

2

Музика

1

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

-

Фізична культура і здоров'я

2

2

2

2

2

2

Трудове навчання

2

2

2

2

2

2

Основи безпеки життєдіяльності

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Разом

25,5

28,5

29,5

30,5

30,5

31,5

Корекційно- розвиткові заняття

Лікувальна фізкультура

1

1

-

-

-

-

Ритміка

1

1

1

1

1

-

Соціально- побутове орієнтування

2

2

2

2

2

-

Корекція вад розвитку

2

2

-

-

-

-

Розвиток мовлення

2

2

2

-

-

-

Орієнтування в просторі*

1

1

1

1

1

-

Додаткові години на освітні галузі, індивідуальні консультації та групові заняття

3

3

3

5

5

5

Граничнодопустиме тижневе навантаження на учня

26

29

31

32

32

32

--------------- * Для сліпих дітей.

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки України
02.11.2004 № 842

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
загальноосвітніх навчальних закладів (II ступінь) для дітей сліпих та зі зниженим зором з навчанням мовами національних меншин

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

10

Рідна мова і література

6

6

6

6

6

6

Українська мова

2

2

2

2

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

2

Іноземна мова

3

3

3

2

2

2

Математика, основи інформатики

5

4

4

5

5

5

Історія України

1

1

1

1

1

1

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

1

Правознавство

-

-

-

-

1

1

Географія

-

2

2

2

2

2

Природознавство

1

1

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

2

Фізика

-

-

1

2

2

2

Хімія

-

-

1

2

2

2

Музика

1

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

-

Фізична культура і здоров'я

2

2

2

2

2

2

Трудове навчання

2

2

2

2

2

2

Основи безпеки життєдіяльності

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Разом

26,5

30,5

31,5

32,5

32,5

32,5

Корекційно- розвиткові заняття

Лікувальна фізкультура

1

1

-

-

-

-

Ритміка

1

1

1

1

1

-

Соціально- побутове орієнтування

2

2

2

2

2

-

Корекція вад розвитку

2

2

-

-

-

-

Розвиток мовлення

2

2

2

-

-

-

Орієнтування в просторі*

1

1

1

1

1

-

Додаткові години на освітні галузі, індивідуальні консультації та групові заняття

3

3

3

5

5

5

Граничнодопустиме тижневе навантаження на учня

28

31

32

33

33

33

--------------- * Для сліпих дітей.

Додаток 5
до наказу Міністерства освіти і науки України
02.11.2004 № 842

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
загальноосвітніх навчальних закладів (II ступінь) для дітей зі зниженим слухом з навчанням українською мовою

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

10

Українська мова і література

8,5

7,5

7,5

7,5

8,5

8,5

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

2

Математика

5

5

5

5

5

5

Історія України

1

-

1

1

1

2

Всесвітня історія

-

2

1

1

1

1

Правознавство

-

-

-

-

1

1

Рідний край (Природознавство) Довкілля

1

-

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

1

1

Географія

-

2

2

2

2

2

Фізика

-

-

2

2

2

2

Хімія

-

-

-

2

2

2

Музично-ритмічні заняття

1

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

-

Фізична культура і здоров'я

2

2

2

2

2

2

Основи безпеки життєдіяльності

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Трудове навчання, креслення

2

2

2

2

2

2

Разом

24

27

29

30

30

31

Розвиток слуху та формування вимови

14

6

6

6

4

4

Додаткові години на освітні галузі, індивідуальні консультації та групові заняття

4

5

5

6

6

6

Граничнодопустиме навчальне навантаження на учня (без урахування факультативів, додаткових занять):

26

29

31

32

32

32

Додаток 6
до наказу Міністерства освіти і науки України
02.11.2004 № 842

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом з навчанням мовами національних меншин (II ступінь)

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

10

Рідна мова (мова навчання) та література

9,5

7

7

7

7

7

Українська мова

4

5

4,5

3

5

5

Математика

5

4,5

4

5

5

4,5

Історія України

1

-

1

1

1

2

Всесвітня історія

-

2

1

1

1

1

Правознавство

-

-

-

-

1

1

Рідкий край (Природознавство) Довкілля

1

-

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

1

1

Географія

-

2

2

2

2

2

Фізика

-

-

2

2

2

2

Хімія

-

-

-

2

2

2

Музично-ритмічні заняття

1

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

-

Фізична культура і здоров'я

2

2

2

2

2

2

Основи безпеки життєдіяльності

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Трудове навчання, креслення

2

2

2

2

2

2

Разом

27

29

30

30,5

31,5

32

Розвиток слуху та формування вимови

14

6

6

6

4

4

Додаткові години на освітні галузі, індивідуальні консультації та групові заняття

3

4

4

4

4

5

Граничнодопустиме навчальне навантаження на учня (без урахування факультативів, додаткових занять)

28

31

32

33

33

33

Примітка. Курс літератури інтегровано (включає літературу відповідної національної меншини та зарубіжну літературу).

Додаток 11
до наказу Міністерства освіти і науки України
02.11.2004 № 842

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

загальноосвітніх навчальних закладів (II ступінь) для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату з навчанням українською мовою

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

10

Українська мова і література

6

6

6

5

4

5

Іноземна мова

4

3

2

2

2,5

2

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

2

Математика

4,5

4,5

4,5

4,5

4

4

Історія України

1

1

-

1

1

2

Всесвітня історія

-

-

2

1

1

1

Правознавство

-

-

-

-

-

1,5

Біологія

-

1

1

2

2

2

Географія

-

-

2

2

2

2

Фізика

-

-

-

2

2

2

Хімія

-

-

-

-

2

2

Музика

1

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

-

Трудове навчання

3

4

4

4

4

4

Фізична культура і здоров'я

2

2

2

2

2

2

Основи безпеки життєдіяльності

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Разом

25

26

28

29

29

32

Корекційно- розвиткові заняття

Корекція розвитку

2

2

2

2

2

2

Ліку- вальна фізкуль- тура

3

3

3

3

3

3

Додаткові години на освітні галузі, індивідуальні консультації та групові заняття

1,5

2,5

2,5

4

4

4

Граничнодопустиме навчальне навантаження на учня

26

29

31

32

32

32

Додаток 12
до наказу Міністерства освіти і науки України
02.11.2004 № 842

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

загальноосвітніх навчальних закладів (II ступінь) інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку) з навчанням українською мовою

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

Українська мова і література

6

5

5

5

4,5

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

Іноземна мова

3

2

2

2

2

Математика

5

5

5

5

5

Історія України

1

-

1

1

2

Всесвітня історія

-

2

1

1

1

Правознавство

-

-

-

-

1,5

Рідний край (Природознавство)

1

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

1,5

Географія

-

2

2

2

2

Фізика

-

-

2

2

2,5

Хімія

-

-

-

2

2

Музика

1

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

Фізична культура і здоров'я

2

2

2

2

2

Основи безпеки життєдіяльності

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Трудове навчання

2

2

4

4

4

Разом

24,5

26,5

30,5

31,5

32,5

Корекційно- розвиткові заняття

Корекція розвитку

1

1

1

1

1

Розвиток мовлення

2

2

2

-

-

Додаткові години на освітні галузі, індивідуальні консультації та групові заняття

4,5

5

5

6

6

Граничнодопустиме навчальне навантаження на учня

26

29

31

32

32

Додаток 21
до наказу Міністерства освіти і науки України
02.11.2004 № 842

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

спеціальних класів для дітей із складними вадами розвитку (сліпих та зі зниженим зором з розумовою відсталістю)

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Підгот.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Рідна мова

8

8

8

8

8

8

6

6

6

4

4

Математика

4

4

4

4

4

5

4

4

4

4

4

Я і Україна

-

2

2

2

2

2

-

-

-

-

-

Природознавство

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

-

Географія

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

-

Фізика, хімія у побуті

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

-

Історія України

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

Музика

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

Трудове навчання

2

2

4

4

4

6

6

6

9

12

25

Фізична культура і здоров'я

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

2

Основи безпеки життєдіяльності

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Разом

18,5

20,5

22,5

22,5

22,5

25,5

26,5

27,5

30,5

31,5

35,5

Корекційно- розвиткові заняття

Соціально- побутове орієнту- вання

-

-

-

-

-

1

2

2

2

2

-

Корекція вад розвитку

3

3

3

3

3

-

-

-

-

-

-

Розвиток мовлення

4

4

4

4

4

2

2

-

-

-

-

Ритміка

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

Лікувальна фізкуль- тура

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

Орієнту- вання в просторі*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

Додаткові години на освітні галузі, індивідуальні та групові заняття

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

Граничнодопустиме навчальне навантаження на учня

20

20

22,5

22,5

26

26

29

31

32

32

34

--------------- * Для сліпих дітей.

Директор департаменту П.Б. Полянський