Серпневі зібрання освітян міста

Новини - Новини

 

 

Державна політика у сфері освітньої галузі змінює вимоги до змісту професійної діяльності вчителя, на що вказують Концепція Нової української школи, Державний стандарт початкової школи, Закон України "Про освіту". Функція педагога Нової української школи полягає в його вмінні організувати компетентнісне навчання, забезпечити інтегрованість змісту (внутрішньопредметного та міжпредметного) на основі ключових компетентностей. Ці важливі завдання, що визначають філософію змін, потребують переосмислення, поглиблення, опанування психологічних основ і педагогічних технологій, реалізації в системі методичної роботи. З метою їх успішного впровадження в освітній процес 27 серпня 2018 року в міських школах №2 та №6 відбулися засідання методичних об'єднань педагогів шкіл міста.

 

 

На зібранні класних керівників було окреслено пріоритетні напрями виховної роботи у процесі становлення Нової української школи, на чому наголосила керівник семінару-практикуму Антоненко Н.Г.

Директор загальноосвітньої школи №4 Коробицька С.Е. розповіла про успішну роботу колективу школи щодо створення соціально-педагогічних умов для розвитку лідерських здібностей старшокласників, виховання у молоді відповідальності та самостійності у прийнятті рішень шляхом активного залучення їх до участі в суспільно корисній та проектній діяльності.

На акценті новозмін, пов'язаному з формування ключових компетентностей учнів, їх ціннісних ставлень і переконань, зупинилася учитель спеціалізованої школи №6 Нагорна Н.В.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 07.08.2018 №1/9-486 "Про деякі питання організації в закладах виховної роботи щодо безпеки і благополуччя дитини у 2018 – 2019 навчальному році" освітній процес повинен бути організований так, щоб кожній дитині гарантувалося право на свободу, особисту недоторканість та захист гідності. Аналізуючи цю тему, практичний психолог загальноосвітньої школи №1 Полигач М.О. акцентувала, що в сім'ї, в дитячих закладах діти повинні бути захищені від насильства, брутального поводження та експлуатації.

Учасники методичних об'єднань учителів-предметників шкіл міста проаналізували напрямки роботи у навчальному році, що сприятимуть повноцінній реалізації компетентнісного, діяльнісного й особистісно орієнтованого підходів в освітньому процесі, втіленню гуманістичних засад сучасної української освіти.

Методист ММК Н.Д.Данильченко