Завершення навчання педагогічних працівників в умовах Нової української школи

Новини - Новини

 

 

Виклики часу зумовили розроблення Концептуальних засад реформування середньої освіти – документа, який проголошує збереження цінностей дитинства, необхідність гуманінізації навчання, особистісний підхід, розвитск здібностей учнів, створення навчально-предметного середовища, що в сукупності забезпечить психологічний комфорт і сприятиме творчості дітей, їх розвитку.

З першого вересня 2018 року розпочнеться навчання майбутніх першокласників за новим Державним стандартом початкової загальної освіти, що забезпечить реалізацію Концепції Нової української школи.

 

 

У системі Нової української школи професійний розвиток педагога передбачає саморозвиток і самореалізацію впродовж усього життя. Таке соціальне замовлення актуалізує необхідність підготовки фахівців, які відповідають викликам суспільства, здатних до неперервного інтелектуального, культурного й духовного розвитку через формальну й неформальну освіти, орієнтовані на збереження, примноження та передачу гуманістичних суспільних цінностей, засвоєння нових професійних ролей і функцій, адаптовані до умов стрімкозмінного суспільства.

Педагоги є невід'ємним компонентом освітнього середовища, необхідним для функціонування освіти. Тож умовою роботи у першому класі (для вчителів) стало онлайн-навчання на освітній платформі Edera (60 год), проходження очного навчання (три сесії-150 год), захист випускних робіт та отримання сертифікатів. З цією метою для педагогічних працівників нашого міста міським методичним кабінетом було проведено навчання 33 педагогів (28 вчителів початкових класів та 5 заступників директорів з навчально-виховної роботи), що склало надійне підгрунтя для успішної роботи в умовах Нової української школи.

Хочеться побажати вчителям та батькам об’єднатися спільними прагненнями, стати добровільними та зацікавленими однодумцями, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат.

Методист міського методичного кабінету Кравцова Л.О.